zgłoszenie 2

Uczestnik

Miejsce pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, w celu organizacji i udziału w II Podlaskim Forum Finansów Publicznych. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać wycofana (iod@uwb.edu.pl), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Swoje dane podaję dobrowolnie i zapewniam, że są prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu w związku z udziałem w II Podlaskim Forum Finansów Publicznych organizowanym przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Zgoda upoważnia organizatora do nagrania i rozpowszechniania mojego wizerunku i głosu w celach informacyjnych i edukacyjnych, poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.