Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa w konferencji  

Uczestnictwo w konferencji (bez publikacji) jest bezpłatne. 

Opłata za publikację uzależniona jest od Wydawnictwa, do którego zostanie skierowany artykuł.

Decyzja o skierowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie lub monografii zostanie podjęta przez Komitet organizacyjny konferencji.  

W planowanych po konferencji publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje oraz będą spełniać wymogi edytorskie. 

Abstrakty w formie elektronicznej zostaną opublikowane w terminie konferencji. 

Ważne: 

Rejestracja uczestnictwa oraz wysyłanie abstraktów odbywa się przez stronę www.pffp.uwb.edu.pl 

Pełne teksty artykułów prosimy wysyłać na adres: publikacje.pffp@uwb.edu.pl