O konferencji

II Podlaskie Forum Finansów Publicznych 
Finanse publiczne: trendy i wyzwania 
11-12 października 2021 r. 
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku 
Online Microsoft Teams

Cel konferencji 

Organizowane wydarzenie jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2018 r. interdyscyplinarnej platformy wymiany poglądów naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko rozumianą tematyką finansów publicznych, w tym finansów podsektora rządowego i samorządowego, a także podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego. 
Podczas konferencji podjęta zostanie dyskusja na temat wyzwań teoretycznych i praktycznych wynikających z “nowej rzeczywistości pocovidowej” oraz proponowanych w tym aspekcie zmian w polityce fiskalnej, jak też obserwowanych nowych trendów i wzorców w sektorze finansów publicznych.  

Problematyka konferencji 

W ramach Podlaskiego Forum Finansów Publicznych dyskutowane będą następujące problemy badawcze, odnoszące się do funkcjonowania współczesnych finansów publicznych:  

 1. Finanse publiczne – nowe trendy oraz wyzwania badawcze. 
 2. Decentralizacja fiskalna i relacje fiskalne w systemie finansów publicznych. 
 3. Współczesne systemy podatkowe wobec wyzwań globalizacji i cyfryzacji. 
 4. Autonomia fiskalna samorządu terytorialnego. 
 5. Zróżnicowania fiskalne i mechanizmy wyrównywania fiskalnego. 
 6. Dług publiczny jako strategiczna kategoria systemu finansów publicznych. 
 7. Finanse publiczne a kryzys COVID-19. 
 8. Bezpieczeństwo finansów publicznych a stabilność fiskalna. 
 9. Zielone finanse publiczne.  
 10. Instytucjonalne przemiany w sektorze finansów publicznych. 
 11. Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami publicznymi. 
 12. Nowe technologie finansowe (FinTech) – szansa, czy zagrożenie dla systemu finansów publicznych? 

Rada naukowa

prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Alińska Agnieszka
prof. dr hab. Brzozowska Krystyna
prof. dr hab. Famulska Teresa
prof. dr hab. Filipiak Beata
prof. dr hab. Lubińska Teresa
prof. dr hab. Owsiak Stanisław 
prof. dr hab. Patrzałek Leszek
prof. dr hab. Piotrowska-Marczak Krystyna
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz  
prof. dr hab. Popławski Mariusz
prof. dr hab. Postuła Marta
prof. dr hab. Ruśkowski Eugeniusz
prof. dr hab. Surówka Krzysztof
prof. dr hab. Wojciechowski Eugeniusz
dr hab. Dziemianowicz Ryta, prof. UwB 
dr hab. Gołębiowski Grzegorz, prof. AEH
dr hab. Jastrzębska Maria, prof. PG
dr hab. Kopańska Agnieszka, prof. UW
dr hab. Małecka-Ziembińska Edyta, prof. UEP
dr hab. Marchewka-Bartkowiak Kamilla, prof. UEP
dr hab. Michalczuk Grażyna, prof. UwB  
dr hab. Jacek Sierak
dr hab. Szołno-Koguc Jolanta, prof. UMCS ,

Patronat Honorowy


Rektor Uniwersytetu w Białymstoku


Miesięcznik „Samorząd Terytorialny”