Ważne terminy

Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie abstraktu – 3 września 2021 r. 

Uwaga: Termin przedłużony do 15 września 2021 r.

Akceptacja abstraktów artykułów – 22 września 2021 r. 

Przesłanie pełnego tekstu artykułu  – 15 października 2021 r. 

Kwalifikacja artykułów do publikacji – 31 października 2021 r. 

Dostosowanie artykułu do wymogów Wydawnictwa  – 10 listopada 2021 r. 

Opłata za publikację artykułów  – 10 listopada 2021 r.