Rada Naukowa

prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

prof. dr hab. Alińska Agnieszka  

prof. dr hab. Brzozowska Krystyna 

prof. dr hab. Famulska Teresa  

prof. dr hab. Filipiak Beata  

prof. dr hab. Lubińska Teresa  

prof. dr hab. Owsiak Stanisław 

prof. dr hab. Patrzałek Leszek  

prof. dr hab. Piotrowska-Marczak Krystyna 

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz  

prof. dr hab. Popławski Mariusz 

prof. dr hab. Postuła Marta  

prof. dr hab. Ruśkowski Eugeniusz  

prof. dr hab. Surówka Krzysztof 

prof. dr hab. Wojciechowski Eugeniusz 

dr hab. Dziemianowicz Ryta, prof. UwB   

dr hab. Gołębiowski Grzegorz, prof. AEH 

dr hab. Jastrzębska Maria, prof. PG  

dr hab. Kopańska Agnieszka, prof. UW  

dr hab. Małecka-Ziembińska Edyta, prof. UEP 

dr hab. Marchewka-Bartkowiak Kamilla, prof. UEP 

dr hab. Michalczuk Grażyna, prof. UwB   

dr hab. Jacek Sierak 

dr hab. Szołno-Koguc Jolanta, prof. UMCS  

Uczestnik

Miejsce pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, w celu organizacji i udziału w II Podlaskim Forum Finansów Publicznych. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać wycofana (iod@uwb.edu.pl), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Swoje dane podaję dobrowolnie i zapewniam, że są prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu w związku z udziałem w II Podlaskim Forum Finansów Publicznych organizowanym przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Zgoda upoważnia organizatora do nagrania i rozpowszechniania mojego wizerunku i głosu w celach informacyjnych i edukacyjnych, poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.