Cel konferencji

Cel konferencji

Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych okoliczności, w tym także w odpowiedzi na globalizację. W warstwie teoretycznej mamy do czynienia z poszukiwaniem nowych obszarów badawczych, zmienia się bowiem zakres zaangażowania państwa i udział sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych. W wymiarze empirycznym permanentny stan nierównowagi sektora finansów publicznych wpływa na perspektywy rozwojowe gospodarek, co skłania do przedyskutowania dysfunkcji tego systemu oraz wskazania propozycji w zakresie kierunków zmian przyczyniających się do ich eliminacji.

Celem PFFP jest dyskusja szerokiego grona wybitnych badaczy i specjalistów z dziedziny finansów publicznych, a także wymiana doświadczeń  i zaprezentowanie najnowszych wyników badań we wszystkich aspektach gospodarki publicznej. Planowane wydarzenie ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej platformy cyklicznych spotkań naukowców, nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych, w ramach której będzie możliwe przedyskutowanie bieżących trendów, wyzwań teoretycznych oraz praktycznych, a także analiza stosowanych rozwiązań w sektorze finansów publicznych.

Obszary tematyczne:

  1. Finanse publiczne – nowe trendy badawcze
  2. Diagnoza stanu współczesnego sektora finansów publicznych
  3. Instytucjonalne przemiany w sektorze finansów publicznych
  4. Polityka fiskalna w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji
  5. Transparentność w sektorze finansów publicznych
  6. Decentralizacja fiskalna i finanse jednostek samorządu terytorialnego
  7. Publiczny system finansowy i wzrost gospodarczy – stan i perspektywy zmian