Ważne terminy

  • do 21.02.2018 rejestracja i wysłanie abstraktu w przypadku uczestnictwa z publikacją
  • do 22.02.2018 akceptacja abstraktu
  • do 28.02.2018 przesłanie pełnego tekstu artykułu i wniesienie opłaty konferencyjnej –
    I termin, publikacja w 2018 r.
  • do 15.04.2018 przesłanie pełnego tekstu artykułu i wniesienie opłaty konferencyjnej –
    II termin, publikacja w 2019 r.
  • do 15.03.2018 rejestracja udziału w konferencji bez publikacji
  • do 15.04.2018 wniesienie opłaty konferencyjnej w przypadku uczestnictwa w konferencji bez publikacji