Informacje organizacyjne i rejestracja

Warunki uczestnictwa w konferencji 

  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (zakładka Rejestracja)  w terminie: do 21.02.2018 r. w przypadku uczestnictwa w konferencji z publikacją oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do 28.02.2018 r. (I termin) lub do 15.04.2018 r. (II termin). W przypadku uczestnictwa w konferencji bez publikacji rejestracji należy dokonać do 15.03.2018 r., natomiast opłatę konferencyjną wnieść do 15.04.2018 r.
  • W przypadku wyboru uczestnictwa w konferencji z publikacją w czasie rejestracji należy załączyć abstrakt artykułu w języku polskim i angielskim wraz z słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).
  • Abstrakt powinien być przygotowany w pliku Word zgodnie z przygotowanym przez organizatorów wzorem [PFFP szablon abstrakt PL_EN] według wzoru: Imię i Nazwisko Autora, tytuł w języku polskim, słowa kluczowe, JEL Classification, treść abstraktu w języku polskim powinna zawierać następujące elementy: Cel, Metody, Opis badań, Wyniki. Tytuł w języku angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim powinna zawierać następujące elementy: Purpose, Methods, Approach, and Findings.
  • Po elektronicznej rejestracji uczestnicy otrzymują na podany adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia na konferencję. W przypadku nieotrzymania maila potwierdzającego rejestrację prosimy o sprawdzenie SPAMU, ewentualnie o kontakt mailowy: pffp@uwb.edu.pl

 

Opłaty

Opłata konferencyjna, w zależności od wariantu, wynosi 600 PLN lub 300 PLN. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają udział w imprezie towarzyszącej (uroczystą kolację), dwa obiady, materiały konferencyjne w formie elektronicznej (e-book zawierający abstrakty artykułów w języku polskim i angielskim z numerem ISBN), po pozytywnych recenzjach publikację artykułu w jednym z czasopism konferencyjnych lub monografii. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegów.

  • Wariant 1: Opłata za publikację i uczestnictwo w konferencji: 600 PLN. Opłata obejmuje: pełne uczestnictwo w obradach, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz publikację artykułu.
  • Wariant 2. Opłata za uczestnictwo w konferencji bez publikacji: 300 PLN. Opłata obejmuje: pełne uczestnictwo w obradach, przerwy kawowe, obiady, kolację.

 

  • Uczestnik konferencji powinien wnieść opłatę konferencyjną na konto:

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Nr konta: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
tytuł wpłaty: „PFFP 2018 Imię i Nazwisko uczestnika”

  • Uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną fakturę VAT za wniesioną opłatę konferencyjną. Faktury będą wystawiane na koniec miesiąca za wpłaty zrealizowane w danym miesiącu.
  • Opłata nie obejmuje: kosztów dojazdu i noclegów. Kilka miesięcy przed terminem konferencji organizatorzy opublikują listę sugerowanych hoteli.